Tiếng Hàn Trung Cấp Quyển 3

dai-dien-trung-cap
Current Status
Not Enrolled
Price
1.600.000
Get Started
This course is currently closed

Chủ đề 1: 학교 생활 Cuộc sống ở trường học
Chủ đề 2: 대인 관계 Quan hệ xã hội
Chủ đề 3: 건강 Sức khỏe
Chủ đề 4: 쇼핑 Mua sắm
Chủ đề 5: 요리 Nấu ăn
Chủ đề 6: 은행 Ngân hàng
Chủ đề 7: 성격 Tính cách
Chủ đề 8: 실수 Lỗi lầm
Chủ đề 9: 이사 Chuyển nhà
Chủ đề 10: 여행 Du lịch
Chủ đề 11: 고민 Những điều lo lắng
Chủ đề 12: 인터넷 Internet
Chủ đề 13: 희망 Hy vọng
Chủ đề 14: 영화와 드라마 Phim lẻ và phim bộ
Chủ đề 15: 예절과 규칙 Lễ phép và quy tắc