Học thử Quyển 3

학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Từ vựng)
00:04:20
학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Hội thoại)
00:03:49
학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Ngữ Pháp)
00:18:49
학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Phần Nghe)
00:05:06
학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Phần Đọc)
00:04:22
학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Phần Viết)
00:03:40