Học thử bài 1 – Quyển 4

유행 Mốt, sự thịnh hành (Từ vựng)
00:05:49
유행 Mốt, sự thịnh hành (Ngữ pháp)
00:13:24
유행 Mốt, sự thịnh hành (Hội thoại)
00:03:37
유행 Mốt, sự thịnh hành (Phần nghe)
00:04:43
유행 Mốt, sự thịnh hành (Phần đọc)
00:07:47
유행 Mốt, sự thịnh hành (Phần viết)
00:03:47